Garantujeme Vám vyřízení dotací na Vaši domácí elektrárnu

 

Zajistíme Vám dotaci, nebo Vám ji uhradíme ze svého.*

*Při dodání všech potřebných dokladů k vyřízení dotace Vám garantujeme získání dotace, nebo Vám dotaci uhradíme z našich prostředků.

PROČ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM?

Program Ministerstva životního prostředí, spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2 ), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

zelená linka: 800 260 500
www.novazelenausporam.cz

Záruky a další technické specifikace

Možná výše dotace je až 155.000 Kč. V Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji je možné získat dotaci až 170.000 Kč.

GLOBÁLNÍ HORIZONTÁLNÍ ZÁŘENÍ

Spotřebovávejte v domácnosti vlastní vyrobenou elektřinu a zvyšte svou energetickou nezávislost.

Příklad úspory: SOLAR KIT 2200

 • Cena nakupované elektřiny: 4 Kč / kWh (současná průměrná cena).
 • Úspora výrobou vlastní elektřiny: 9.600 Kč/rok.
 • Návratnost investice: 6 let

Známe cenu vašeho času a proto vyřídíme za Vás

 • Zhodnocení současné spotřeby vaší domácnosti a možnost využití solárního systému.
 • Registraci do programu „Nová zelená úsporám“.
 • Odborný posudek energetického auditora, jenž je podmínkou pro vyplacení dotace.
 • Návrh technického řešení z pohledů stavebního a elektro.
 • Výběr technologie, která nejlépe vystihuje potřeby Vaší domácnosti.
 • Komunikaci s úřady státní správy.
 • Komunikaci se Státním fondem životního prostředí ohledně vyřízení dotace.
 • Odbornou montáž našimi zkušenými specialisty.